Jesteśmy grupą projektantów budowlanych. W zakresie swoich usług oferujemy kompleksowe wykonywanie projektów budowlanych złożonych ze wszystkich niezbędnych branż wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wieloletnie doświadczenie w branży na różnych etapach procesu budowlanego pozwala nam zapewnić Państwu fachowe przygotowanie inwestycji w postaci odpowiedzialnych rozwiązań w projekcie budowlanym.
Marcin
Paulina
Posiadam przygotowanie urbanistyczne w projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych oraz ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury. Bogate doświadczenie w projektowaniu architektonicznym, opracowywaniu dokumentacji projektowej, współpracy z inwestorami i prowadzeniu projektów.

Obszar działania

 • urbanistyka
 • architektura
 • aranżacja i dekoracja wnętrz

Usługi

 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – usługa skierowana głównie do jednostek samorządu terytorialnego
 • projekty architektoniczne:
  • budynki jednorodzinne: wolnostojące, bliźniacze, szeregowe i im towarzyszące np. gospodarcze, garażowe;
  • budynki użyteczności publicznej: handlowe, usługowe, gastronomiczne, hotelowe, oświatowe, wystawiennicze, administracji publicznej, kultury i zdrowia…
  • zgłoszenia budowlane: ogrodzenia, utwardzenia, altany, oranżerie…

   w tym: sporządzanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz w zależności od charakteru obiektu budowlanego niezbędne przed przystąpieniem do projektowania, bądź złożenia gotowego projektu:
   • przygotowywanie analizy obszaru przeznaczonego pod inwestycję budowlaną,
   • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
   • uzyskiwanie decyzji i uzgodnienia oraz zapewnienia o dostawie mediów od zarządców sieci,
   • opiniowanie i przeprowadzanie analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ekonomicznym i prawnym potrzebnym do realizacji inwestycji,
   • opiniowanie i uzgadnianie projektów w zakresie ppoż, sanepid, konserwator zabytków
   • przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów
   • uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych i decyzji uwarunkowań środowiskowych.
 • projekty aranżacji i dekoracji wnętrz, wizualizacje…
  • mieszkania
  • kuchnie
  • łazienki

Specjalizacja w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
Obszar działania


 • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne
 • instalacje i sieci cieplne
 • instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • instalacje i sieci wodociągowe
 • instalacje i sieci gazowe
 • przyłącza gazowe, cieplne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej


Usługi


 • projekty budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
 • przyłączanie obiektów do sieci gazowej, cieplnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • wybór optymalnego i najkorzystniejszego źródła ciepła dla budynków mieszkalnych, produkcyjnych i użyteczności publicznej
 • nadzór oraz kierowanie robotami w zakresie sieci i instalacji wraz z prowadzeniem dzienników budowy
 • kosztorysowanie robót budowlanych związanych z wykonawstwem instalacji i sieci sanitarnych
 • przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji sanitarnych w użytkowanych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • certyfikaty energetyczne projektowanych i istniejących budynków

Organizujemy kompleksową obsługę w zakresie przyłączania budynków do różnego rodzaju sieci sanitarnych, począwszy od przygotowania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci po podpisanie umów przyłączeniowych włącznie z reprezentowaniem klienta u gestora sieci. Usługa skierowana również do osób przyłączających się do sieci gazu ziemnego.